Sirtaki


Sirtaki, Yunan folklörünün ayrılmaz bir parçası haline gelen bir dans türüdür. Osmanlı döneminde İstanbul'da oynanan "Hasapiko" (kasap) dansından doğmuştur. Hasapiko ağırlıklı olarak İstanbul'un Fener ve Balat semtlerinde, Arnavut kasap loncaları arasında doğdu ve 1900'lü yılların başına kadar kasap loncalarında popülerliğini korudu.

Ancak İstanbul'da günlük yaşamdan kesitler sunan bir eserde, kasapların hayvanları kesmeden önce bir tür vicdan rahatlatma ritüeli olarak hayvanların etrafında döndükleri, önlerinde diz kırıp çöktükleri türünden bilgilere rastlanır.

O dönemde İstanbul kasaplarının çoğu Arnavut olduğu halde, Hasapiko'nun niçin bir Yunan dansı olarak ünlendiği ise başka bir muammadır. Mikis Theodarakis'in Zorba Dansı adlı müziğiyle popüleritesi artmıştır.


 Sirtaki


Sirtaki is a dance genre that has become an integral part of Greek folklore. It was born from the "Hasapiko" (butcher) dance performed in Istanbul during the Ottoman period. Hasapiko was born mainly in the Fener and Balat districts of Istanbul, among the Albanian butcher's guilds and remained popular in the butcher's guilds until the early 1900s.

However, in a work that presents sections from daily life in Istanbul, there is information such as the butchers turning around the animals as a kind of conscience-relieving ritual before slaughtering the animals and kneeling in front of them.

Although most of the Istanbul butchers were Albanian at that time, it is another mystery why Hasapiko became famous as a Greek dance. His popularity increased with Mikis Theodarakis' music called Zorba Dance.


Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!