Arjantin Tango


Tutkunun ötesinde dokunaklı, kışkırtıcı, aşk kokan bir danstır. Bir çok insan için değişik duygular ifade eder. Arjantin Tango'nun 1800'lü yıllarda Arjantin'in başkenti olan Buenosaires yakınlarında bir liman kentinde başladığı söylenmektedir. Özünde bir sokak dansı olarak erkekler tarafından oynanan Tango, erkekler arasındaki üstünlüğün ve güç dengesinin bir anlatımıdır. Daha sonraları da kadınlarla başlanmış ve öylede devam etmiştir. Teması ölüm, acı, hüzün ve hırs doludur. Figürler birer kelime gibidir. O kelimeleri alıp birer cümle, paragraf, kompozisyonlar yaratabilirsiniz. Tango'nun uluslararası popülerite kazanması Avrupa ile olan tanışıklığından sonra başlar. Özellikle Fransa da yaygınlaştıktan sonra, Arjantin de yeni bir popülarite ve kültürel bir değer kazanır.

1930'lardan sonra tekrar yaygınlaşan Tango günümüzde altın devrini yaşamaktadır. Doğaçlama ve yaratıcılığa açık olması, Arjantin Tango'ya sonu gelmeyen bir gelişme özgürlüğü kazandırmıştır.  


 Tango Argentino


It is a touching, provocative, love-smelling dance beyond passion. It expresses different feelings for many people. It is said that Argentine Tango began in the 1800s in a port city near Buenosaires, the capital of Argentina. It was danced by men essentially as a street dance. Tango is an expression of superiority and balance of power among men.

Later on, it started with women and continued like that. Its theme is death, pain, sadness and greed. Figures are like words. You can take those words and create sentences, paragraphs and compositions. Tango gained international popularity after its acquaintance with Europe. Especially after it became widespread in France, it gained a new popularity and cultural value in Argentina.

Tango, which became popular again after the 1930s, is living its golden age today. Its openness to improvisation and creativity has given Argentine Tango an unending freedom of development.


 Rock'n Roll


 "Sallan ve yuvarlan" anlamına uygun olarak yapılan bir dans türüdür.Bu dans, müziğiyle birlikte 1950'li yıllarda gençler arasında en çok sevilen dans türüydü. Dansın en bilindik hareketi, erkeğin kadını havaya doğru atıp sonra tekrar yakalamasıdır. Dansta akrobatik hareketler kullanılır.

Günümüzde daha çok gösteri amacıyla sergilenen bir yarışma dansı haline gelmiştir. ABD'de ortaya çıkan dans 1945 sonrası Avrupa'da da kendine yer bulmuştur. Dansın 1954-1960 yılları arasında çok popüler olan Rock müziğin tarzından esinlenerek verilmiştir. Sonraki yıllarda Bu dansı Elvis Presley zirveye çıkarmış ve bu dans türü unutulmaz klasikler arasında yerini almıştır.


  Rock'n Roll


It is a type of dance performed in accordance with the meaning of "swing and roll". This dance, together with its music, was the most popular type of dance among young people in the 1950s. The most familiar move of the dance is when the man throws the woman into the air and then catches her again. The dance uses acrobatic movements.

Today, it has become a competition dance, which is mostly performed for show. The dance that emerged in the USA has also found a place for itself in Europe after 1945. The dance is inspired by the style of rock music, which was very popular between 1954-1960. In the following years, Elvis Presley brought this dance to the top and this type of dance took its place among the unforgettable classics.


 

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!