Sosyal Latin dansları nedir? Eğitimi nasıldır? 


Latin dansları eğitimini sosyal amaçlı ve yarışma amaçlı eğitim olmak üzere iki bölüme ayırmakta fayda vardır. Genelde bu ayrımı insanlar dans kursuna gelirken kendileri yaparlar yada eğitmenlerinin ve bulundukları ortamında etkisiyle kurs döneminde şekillenir. Sosyal amaçla dans kursuna gelen insanlar dans dersi süresince yoğun geçen iş hayatının stresinden uzaklaşıp aynı zamandada bir kaç dans figürü öğrenmeyi hedeflemektedirler. Günümüzde dans eğitimi almak kişisel gelişim üzerinde önemli bir etki oluşturmaktadır. Bu eğitimi alan insanlar daha sosyal olmakla birlikte, kendinden emin hareketleriyle bulundukları çevrede popüler bir yer edinmektedirler.

Dans etmek mafsalları rahatlatmak, kalpdamar sistemini güçlendirmek için de ideal bir egzersizdir. Aynı zamanda beyin de olumlu etkilenir. Kol ve bacak hareketleri arasındakı uyumu sağlamak, beynin çalışmasına yardımcı olur, dansın ritmi ise morali düzeltir.

Sosyal Latin dansları, Salsa, Cha cha cha, Merengue ve Bachata’dır. Karın bölgesini eritmek, baldırlar ve kalça bölgesini toparlamak isteyenlere Latin dansları mutlaka önerilir. 

Latin danslarının hepsi kasları esnekleştirir. Latin dansları içinde Salsa, Cha cha cha ve merengue en çok kalori harcatan danslardan olup orta ritimde 1 saat sürekli bu dansları yaptığınızda yaklaşık 8-9 bin adım kullanırsınız. Bu size 1 saat içinde yaklaşık 400 kalori harcatacaktır.


 What are social Latin dances? How can we learn them?


It is useful to divide the Latin dance education into two parts; social training and competition training. In general, people make this distinction when they come to the dance course, or it is shaped during the course by the influence of their instructors and their environment. People who come to the dance classes mostly come for social purposes and to get away from the stress of their business life. Today, taking dance lessons has a significant impact on personal development. Although people who dances on a regular basis, get more social, they also tend to move more confident in their  living environment over time.

Dancing is also an ideal exercise to relax the knuckles and strengthen the cardiovascular system. At the same time, the brain is also positively affected. Providing harmony between arm and leg movements helps the brain to work, and the rhythm of the dance raises the mood.

Social Latin dances are Salsa, Cha cha cha, Merengue and Bachata. Latin dances are definitely recommended for those who want to lose weight and recover calves and hips.

All Latin dances make the muscles flexible. Among Latin dances, Salsa, Cha cha cha and merengue are the dances that consume the most calories, and when you do these dances at medium rhythm for 1 hour continuously, you will use approximately 8-9 thousand steps. This will burn about 400 calories in 1 hour.


 Peki öğrenme süreci nasıl ilerliyor?


 Sosyal amaçlı hobi class olarak adlandırdığımız sınıflarda 1,5 saatlik dans dersi süresinde ilk 15 dakikada ısınma ve dans estetiğini düzenleyen, bale temeli içeren figür çalışmaları yaptırmaktayız. Daha sonra 30 dakika civarında partnerleri ile birlikte seviyelerine uygun figürleri içeren küçük dans koreografileri öğretiyoruz. İzleyen 15 dakikada öğrenilen bu koreografinin estetik ve kolay yapılabilmesi için, püf noktası dediğimiz küçük teknik detayları temizleme adı altında gösteriyoruz. Kalan 30 dakikada ise öğrenilen bu koreografileri güncel müziklerle pratik yaptırıyoruz. Yaptırılan bu koreografinin tam olarak yerleşmesi icin bir sonraki haftaya kadar minimum 3 saat pratik yapılması gerekmektedir. Bunuda biz dans geceleri yada düzenlemiş olduğumuz pratik saatleri ile gerçekleştirmekteyiz. Dans etmeyi hızlı öğrenmek, öğrencinin gayretine ve isteğine kalmaktadır. Sosyal amaçlı sınıflarda mümkün olduğunca aynı partnere bağımlı olmadan partner değiştirerek ders yapmaktayız. Bunun bir çok sebebi olmakla birlikte öncelikli amaç dans dersi alan kişilerin başka partnerlerle de rahatlıkla dans edebilmesini sağlamaktır.


 Yarışma amaçlı yetiştirdiğimiz öğrencilere çok daha ciddi ve detaylı bir eğitim vermekteyiz. Yarışmaya iki ay kala kamp dönemi dediğimiz sürede yarışmacı çiftlerin koreografilerini düzenlemek üzere extra sınıflar açmaktayız. Bu sınıflarda estetik görünümlerin üzerinde daha fazla durup, başın, ellerin, bacakların nasıl durursa daha estetik görüneceğini, yüz mimiklerini nasıl kullanmaları gerektiğini, göğüs duruşlarını hangi açılarda durursa izleyenlere mesajlarını daha iyi iletebileceklerini, nasıl müzikler seçmeleri gerektiğini ve bu müziklerin nerelerine hangi figürleri yerleştirirler ise daha etkileyici olacaklarını, sahneyi nasıl kullanmaları gerektiğini, partnerleriyle nasıl iletişim kuracaklarını, izleyenlere bunu nasıl aksettirmeleri gerektiğini ve bunların haricinde yarışmanın sahne arkasından sahne önüne kadar pek çok detayı ayrıntılarıyla öğretmekteyiz.


 So how does the learning process look like?


 For socialising: In the classes we call ’’social hobby classes’’, the first 15 minutes out of the 1.5- hour dance lesson is focusing on warm-up and regulating the dance aesthetics by figure exercises taken from ballet.

Afterwards, we teach small dance choreographies with figures suitable for their level with together with their partners for around 30 minutes. In order to make this choreography aesthetic and easy, which is learned in the following 15 minutes , we show the small technical details, which we can call ’’tricks’’.

In the remaining 30 minutes, we practice these learned choreographies with up-to-date music. In order for this choreography to be fully established, a minimum of 3 hours of practice is required until the next week.

For this to be possible, we organize dance nights or practice hours several days per week. Learning to dance quickly depends on the student's effort and desire. In social classes, students are frequently changing partners where the idea is to avoid being dependent on the same partner as much as possible.

 For competitions: We provide a much more serious and detailed education to the students we train for competition purposes. Two months before the competition, we open up extra classes to organize the choreographies of the competing couples that we call ’’Camp period’’. In these classes, it will be easier to develop and focus on aesthetic appearances; how the head, hands and legs will look more aesthetic, how they should use their facial expressions, at what angles their chest postures are placed, they can convey their messages to the audience better, what kind of music they should choose and which figures they place in these music. We teach them how to be impressive, how to use the stage, how to communicate with their partners, how to reflect this to the audience, and many other details from the back of the stage to the front of the stage.


 Latin Danslarının çıkışları ve ne açıklamaları:


 Salsa: Salsa, İspanyolca'da kelime anlamı olarak sos ya da salça'dır. Birçok popüler müzikte olduğu gibi, salsa da Afrika kültürünün, yeni dünya'nın kozmopolit kültürüyle buluşmasıyla ortaya çıkmıştır. Salsa 1930’lu yıllarda Küba'da başlamıştır. Afrikalıların ağaç oymasından oluşan vurmalı çalgılarının temelini oluşturduğu salsa müziği 60’lı yıllarda New York’taki üflemeli jazz enstrümanlarıyla birleşerek yeni bir boyut kazanmıştır.

Hareket olarak modern Latin dans müziğini Küba kurduysa da değişik içeriklerle bu dansın transformasyonu Karayipler dışında, New York, Los Angeles ve Miami sokaklarında gerçekleşmiştir.

 Bachata: Yerli Dilinde acılı aşk anlamına gelen Bachata kelimesi Dominik kökenli müzik ve dansa verilen isimdir. Bolero ve Merengue hareketlerinin karışımından oluşmuştur. Müzik türü olarak daha çok gitarın ön planda olduğu bir müziktir.

Bachata bilinen en ateşli danslardan biridir, partnerinizle tek vücut olarak müziğe kendinizi bırakırsınız. Aynı zamanda bachata aşıkların, aşkın, tutkunun dansıdır.

 Cha cha cha: ChaCha İspanyolca'da çocuk bakıcısı demektir. Küba familyası danslarının diğer bir üyesi olan Cha Cha Cha, aynı zamanda sosyal Latin-Amerikan danslarının en popüler olanıdır. Cha Cha Cha'nın birçok hareketinde bu sebeble Rumba ve Mambo hareketlerinden benzerlikler vardır. En temel farklılık "Cha Cha Cha" dadır. Bu terim adını müzikteki dördüncü vuruşun, kolay yakalanabilen Cha Cha Cha ritmini vermek için bölünmesiyle oluşmuştur.

 Merengue: Dominik Cumhuriyetinin ulusal dansı, komşuları Haiti ve etrafındaki adalarda yapılan danstır. Adını şeker ve yumurtanın beyazından yapılan bir şekerlemeden almıştır. 19. yy'da Merengue Dominik Cumhuriyetinde çok popüler oldu. Sadece, ülkede yapılan her kutlamada dans edildiği için değil, Karayipler ve Güney Amerika'da da popüler ve latin Amerikan danslarından biri olduğu içindir.


 History and descriptions of Latin dances:


 Salsa: Salsa literally means ''sauce'' or ''tomato paste'' in Spanish. Like many popular music, salsa emerged when African culture met the cosmopolitan culture of the New World. Salsa started in Cuba in the 1930s. Salsa music, which is the basis of the percussion instruments made of wood-carved Africans, gained a new dimension in the 60s by combining with the wind-wind jazz instruments in New York.Although Cuba founded modern Latin dance music as a movement, the transformation of this dance with different contents took place on the streets of New York, Los Angeles and Miami, outside the Caribbean.

 Bachata: The word ’’Bachata’’, which means ’’painful love’’ in its native language, is the name given to music and dance of Dominican origin. It is a mix of Bolero and Merengue movements. As a musical genre, it is a music in which the guitar is at the forefront. Bachata is one of the most sensual dances known, you and your partner immerse yourself in the music as one body. At the same time, bachata is the dance of lovers, love and passion.

 Cha cha cha: ChaCha means babysitter in Spanish. Cha Cha Cha, another member of the Cuban family dances, is also the most popular of the social Latin-American dances. For this reason, many movements of Cha Cha Cha have similarities with Rumba and Mambo movements. The most fundamental difference is in "Cha Cha Cha". The term derives its name from the dividing of the fourth beat in the music to give it the easily catchable Cha Cha Cha rhythm.

 Merengue: This is the national dance of the Dominican Republic, performed in neighboring Haiti and its surrounding islands. It got its name from a confectionery made from sugar and egg white. In the 19th century, Merengue became very popular in the Dominican Republic. Not only because it is danced at every celebration held in the country, but also because it is one of the popular latin American dances in the Caribbean and South America.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!